VILLKOR
1. ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR
Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och ALBEIKS (" Företag ", " vi ", " oss " eller " vår "), angående din tillgång till och användning av https://albeiks.com webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget "Webbplatsen"). Webbplatsen tillhandahåller en onlinemarknadsplats för följande varor, produkter och/eller tjänster: Kläder (”Marknadserbjudandena”). För att hjälpa till att göra webbplatsen till en säker miljö för köp och försäljning av marknadsplatserbjudanden måste alla användare acceptera och följa dessa användarvillkor . Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen och/eller marknadsplatserbjudandena har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH/ELLER MARKNADSPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.
 
Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor då och då . Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.
Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.
Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd av, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.
2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inte annat anges är webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas , licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.
3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden intygar och garanterar du att: ( 1 ) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; ( 2 ) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; ( 3 ) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; ( 4 ) du inte är under 13 år; ( 5 ) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt , eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen ; ( 6 ) du kommer inte att komma åt webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; ( 7 ) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och ( 8 ) din användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.
Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).
 
Du får inte använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder marknadsplatserbjudanden, bryta mot några lagar. Bland de otillåtna marknadsplatserna finns följande: berusningsmedel av alla slag; illegala droger eller andra illegala produkter; alkoholhaltiga drycker; hasardspel; och pornografi eller grafiskt vuxet innehåll, bilder eller andra produkter för vuxna. Inlägg av otillåtna produkter eller innehåll kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto och livstidsförbud från användning av webbplatsen.
Vi är en tjänsteleverantör och lämnar inga utfästelser om säkerheten, effektiviteten, adekvatheten, noggrannheten, tillgängligheten, priserna, betygen, recensionerna eller lagligheten av någon av informationen på webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden som visas eller erbjuds via webbplatsen. Du förstår och samtycker till att innehållet på webbplatsen inte innehåller eller utgör representationer som rimligen kan litas på, och du samtycker till att hålla oss oskadliga från eventuella fel, utelämnanden eller felaktiga framställningar som finns i webbplatsens innehåll. Vi stöder eller rekommenderar inte några marknadsplatserbjudanden och webbplatsen tillhandahålls endast i informations- och reklamsyfte.
4. ANVÄNDARREGISTRERING
Du kan behöva registrera dig på webbplatsen för att få tillgång till marknadsplatserbjudandena. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.
5. MARKNADSUTBUD
 
Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för marknadsplatserbjudanden som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna i Marketplace-erbjudandena kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna på produkterna. Alla Marketplace-erbjudanden är beroende av tillgänglighet , och vi kan inte garantera att Marketplace-erbjudanden kommer att finnas i lager . Vissa marknadsplatserbjudanden kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Sådana marknadsplatserbjudanden kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden marknadsplatserbjudanden som erbjuds eller är tillgängliga på webbplatsen. Alla beskrivningar eller prissättning av marknadsplatserbjudandena kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta marknadsplatserbjudanden när som helst av vilken anledning som helst. Vi garanterar inte att kvaliteten på något av de marknadsplatserbjudanden som du köpt kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel på webbplatsen kommer att korrigeras.
6. KÖP OCH BETALNING
Vi accepterar följande betalningssätt:
- Visum
- Mastercard
- PayPal
- Upptäck
- American Express
– Klarna
 
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp av marknadsplatserbjudanden som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara in euro .
Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
 
7. LÄMNA TILLBAKA POLITIK
Läs igenom vår returpolicy som finns på webbplatsen innan du gör några köp.
8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.
Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:
 • Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 • Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 • Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 • Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av marknadsplatserbjudandena.
 • Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 • Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 • Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av Marketplace-erbjudandena till dig.
 • Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 • Gör någon obehörig användning av Marketplace-erbjudandena, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektroniska eller andra sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.
 • Använd marknadsplatserbjudandena som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:
 • Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Villkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
 • Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
 • Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
All användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.
10. BIDRAGSLICENS
Du och webbplatsen samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).
Genom att skicka in förslag eller annan feedback angående webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan ersättning till dig.
Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.
11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.
Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att lägga upp en recension kan du ger oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, framföra och/eller distribuera allt innehåll relaterade till recensioner.
12. INLÄGGNINGAR
Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("bidrag") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.
13. HANTERING AV WEBBPLATSEN
Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.
14. SEKRETESSPOLICY
 
Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://albeiks.com/pages/privacy-policy . Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden finns på Italien och Sverige . Om du kommer åt webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Italien och Sverige , sedan genom din fortsatta användning av webbplatsen överför du dina data till Italien och Sverige , och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i Italien och Sverige . Vidare accepterar vi inte medvetet, begär eller ber om information från barn eller marknadsför medvetet till barn. Därför, i enlighet med US Children's Online Privacy Protection Act, om vi får verklig kännedom om att någon under 13 år har lämnat personlig information till oss utan det erforderliga och verifierbara samtycke från föräldrarna, kommer vi att radera den informationen från webbplatsen så snabbt som är någorlunda praktiskt.
15. TID OCH UPPSÄGNING
Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT ANNONS), AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ELLER TA BORT DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÅGON TID, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.
Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.
16. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av Marketplace-erbjudandena utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.
Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.
17. GÄLLANDE LAG
Dessa villkor styrs av och tolkas enligt lagarna i Italien , och användningen av FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för att bosätta dig. ALBEIKS och du samtycker båda till att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i __________ , vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Italien , eller i det EU-land där du är bosatt.
18. TVISTLÖSNING
Europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning, som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Om du vill uppmärksamma oss på detta ämne, vänligen kontakta oss.
19. RÄTTELSER
Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.
20. DISCLAIMER
WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIG BASIS. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN OCH DIN ANVÄNDNING DÄRAV, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDIGHET, OCH UNDERFÖRSTÅDIGHET. -ÖVERTRÄDELSE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN, OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, ELLER (1) FEL, ELLER (1) FEL. 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN ELLER MARKNADSUTBJUDANDEN, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÄMNINGAR I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPLÅTS SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGT VIA DENNA. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.
21. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.
22. ERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: ( 1 ) användning av marknadsplatserbjudandena; ( 2 ) brott mot dessa användarvillkor; ( 3 ) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; ( 4 ) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller ( 5 ) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden som du kopplat till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.
23. ANVÄNDARDATA
Vi kommer att behålla vissa data som du överför till webbplatsen i syfte att hantera prestanda för marknadsplatserbjudandena, såväl som data som hänför sig till din användning av marknadsplatserbjudanden. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av Marketplace-erbjudandena. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.
24. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER
Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSENS. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.
25. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE
Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.
26. ÖVRIGT
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på marknadsplatserbjudandena utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av marknadsplatserbjudandena. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

Bild med text

Para ihop stor text med en bild för att fokusera på din valda produkt, samling eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller till och med ge en recension.

FORTSÄTT HANDLA

Tröja med spets Tröja med spets
Se Quickshop Jämföra
Tröja med spets
Vanligt pris 250 kr
Ull set Ull set
Se Quickshop Jämföra
Ull set
Vanligt pris 350 kr 470 kr Försäljningspris
Jacka med fuskpäls Jacka med fuskpäls
Se Quickshop Jämföra
Jacka med fuskpäls
Vanligt pris 450 kr 750 kr Försäljningspris
Ullset med bälte Ullset med bälte
Se Quickshop Jämföra
Jacka med skärp Jacka med skärp
Se Quickshop Jämföra
Ullklänning med skärp Ullklänning med skärp
Se Quickshop Jämföra
Ullklänning med skärp
Vanligt pris 250 kr 550 kr Försäljningspris
Cardigan Cardigan
Se Quickshop Jämföra
Cardigan
Utsåld
Stickad tröja Stickad tröja
Se Quickshop Jämföra
Stickad tröja
Vanligt pris 190 kr 360 kr Försäljningspris
Jacka med bälte och ficka Jacka med bälte och ficka
Se Quickshop Jämföra
Jacka Jacka
Se Quickshop Jämföra
Jacka
Utsåld